جذب دانشجوی پژوهش‌محور در زمینه‌های فرهنگی، روانی و اجتماعی

حمدنقی فرمهینی فراهانی، رئیس موسسه تحقیقاتی تربیتی، روانشناختی و اجتماعی دانشگاه خوارزمی، از جذب دانشجوی پسادکتری و پژوهش‌محور با کمک دانشکده‌های اقماری دانشگاه خبر داد.

جذب دانشجوی پژوهش‌محور در زمینه‌های فرهنگی، روانی و اجتماعی

ه گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری آنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی معاونت فرهنگی، دانشجویی و امور مجلس وزارت بهداشت، فراهانی درباره فعالیت‌های این موسسه گفت: «این موسسه، یک موسسه بین‌رشته‌ای است و ما تاکنون در کشور یک موسسه بین رشته‌ای که بتواند به صورت جمعی به تمام مسایل روانی، فرهنگی، اجتماعی و آموزشی به صورت متحد و یکپارچه بپردازد، نداشته‌ایم.»

او گفت: «ما در این موسسه یک نگاه سالم به معضلات اجتماعی داریم و با این نگاه به مشکلات می‌پردازیم. هدف ما این است که از به وجود آمدن مشکلات یا گسترش آن جلوگیری کنیم.»

رئیس موسسه تحقیقاتی تربیتی و روانشناختی و اجتماعی دانشگاه خوارزمی افزود: «سعی می‌کنیم در تمام زمینه‌های روانی، اجتماعی، فرهنگی با کمک دانشکده‌های اقماری دانشگاه مانند روانشناسی، علوم تربیتی، علوم انسانی، مدیریت، علوم اجتماعی و اقتصاد زمینه را فراهم کنیم تا استادان بتوانند در زمینه‌های مذکور، دانشجوی پسادکتری و پژوهش محور داشته باشند.»