اهدای کتاب دانشگاهی به دانشجویان برتر دانشگاه‌های تهران

اهدای کتاب دانشگاهی به دانشجویان برتر رشته‌های ریاضی دانشگاه‌های تهران

اهدای کتاب دانشگاهی به دانشجویان برتر دانشگاه‌های تهران

29 بهمن آبان 94، مراسم اهدای کتاب دانشگاهی به دانشجویان معدل بالای رشته‌های ریاضی دانشگاه های برتر تهران، در ساختمان بنیاد علمی آموزشی قلم چی برگزار شد.

در این مراسم، بنیاد علمی آموزشی قلم چی میزبان 205 نفر از دانشجویان برتر دانشگاه‌های تهران است که خود در دوران دانش آموزی بورسیه کانون بوده اند. در ترم اول به همه کتاب اهدا می شود، اما از ترم دوم در صورتی دانش‌آموزان شامل این طرح می شوند که معدل بالایی داشته باشند. معیار معدل برای دانشجویان رشته های فنی معدل بالای 17 و در پزشکی و داروسازی بالای 16 و رشته های انسانی معدل بالای 18 است که هر ترم تا سقف 150 هزار تومان کتاب اهدا خواهد شد. یکی از اهداف این طرح، حمایت از دانشجویان سخت کوش است. هم‌ چنین به مناسبت هفته‌ی کتاب بن کتاب به این دانشجویان اهدا می گردد.

ابتکاری که در دوره های هم اتفاق افتاد این بود که 100 درصد این جشن به همت خود دانشجویان بورسیه اجرا می شود. حتی مجریان برنامه نیز هر کدام 3 سال بورسیه کانون بوده اند و ترم های مختلف به ایشان کتاب تعلق گرفته است.

دانشجویان حاضر به روایت تصویر در زیر آمده است:اهدای کتاب دانشگاهی به دانشجویان برتر دانشگاه‌های تهران

دانشجویان برتر دانشگاه صنعتی شریف


اهدای کتاب دانشگاهی به دانشجویان برتر دانشگاه‌های تهران

دانشجویان برتر دانشگاه امیرکبیر


اهدای کتاب دانشگاهی به دانشجویان برتر دانشگاه‌های تهران

دانشجویان برتر دانشگاه تهران


اهدای کتاب دانشگاهی به دانشجویان برتر دانشگاه‌های تهران

دانشجویان برتر دانشگاه علم و صنعت


اهدای کتاب دانشگاهی به دانشجویان برتر دانشگاه‌های تهران

دانشجویان برتر دانشگاه خواجه نصیر


اهدای کتاب دانشگاهی به دانشجویان برتر دانشگاه‌های تهران

دانشجویان برتر دانشگاه شهید بهشتیاهدای کتاب دانشگاهی به دانشجویان برتر دانشگاه‌های تهران

برترین دانشجویان با معدل بالای 18