نوروز 96

نکته‌های مبحث چرخه کالوین - زیست‌شناسی

نکته‌های مبحث چرخه کالوین در فایل پیوست طبقه بندی شده است.کنکوری‌های رشته تجربی

نکته‌های مبحث چرخه کالوین در فایل پیوست طبقه بندی شده است.

فایل های ضمیمه
تعادل ( مسائل تعادل )‌ از شیمی چهارم دبیرستان
  برای شرکت در کلاس کلیک کنید( چهارم دبیرستان )
دبیر : فرزاد نجفی کرمی