علی کرامت: آموزش نکات مبحث دودمانه زیست شناسی

در فایل پیوست نکته‌های مبحث دودمانه به روش حل مثال و تمرین آموزش داده شده است.

علی کرامت: آموزش نکات مبحث دودمانه زیست شناسی

دانش آموزان عزیز رشته تجربی

در فایل پیوست نکته‌های مبحث دودمانه به روش حل مثال و تمرین آموزش داده شده است.

فایل های ضمیمه

خرید کتاب