علی کرامت: آموزش نکات مبحث دودمانه زیست شناسی

در فایل پیوست نکته‌های مبحث دودمانه به روش حل مثال و تمرین آموزش داده شده است.دانش آموزان عزیز رشته تجربی

در فایل پیوست نکته‌های مبحث دودمانه به روش حل مثال و تمرین آموزش داده شده است.

فایل های ضمیمه