چرا اخم واگیر دارد؟

توانایی انسان در درک و انتقال حالت‌های صورت از سمت مغز کنترل می‌شود و واکنش‌هایی را به همراه دیدن خنده، لبخند و اخم افراد دیگر از خود نشان می‌دهد.

چرا اخم واگیر دارد؟به گزارش خبرنگار کلینیک گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران؛ مطالعه‌ای جدید که در مجله «علوم شناختی» منتشر شد نشان داد که توانایی انسان در درک حالات صورت ریشه در مغز او دارد و می‌تواند احساسات و واکنش‌های افراد دیگر را به اشتراک بگذارد. شاید شما نیز تجربه کرده باشید که اگر در یک محیط اجتماعی به روی فردی لبخند بزنید، لبخندتان بی‌پاسخ نخواهد ماند و شاید شما هم به این نتیجه رسیده باشید که خنده، اخم و لبخند مسری است.

صرف نظر از ضریب هوشی و توانایی افراد، همه می‌توانند کوچک‌ترین حرکات صورت طرف مقابل را تشخیص دهند و حس مثبت یا منفی از آن دریافت کنند و به طور خودآگاه یا ناخودآگاه واکنشی نسبت به آن حالت انجام دهند. اگرچه جوامع امروزی و رفتار افراد بسیار پیچیده شده است اما همچنان می‌توان احساسات افراد را از مشاهده صورت آنها حس کرد و تشخیص این احساسات و حالات در روابط اجتماعی، محیط کار و تحصیل و به طور کلی در زندگی نقش مهمی را ایفا می‌کند.

نتایج این مطالعه نشان داده است که احساسات قابل انتقال و قابل تقلید هستند و به محض اینکه ما حالت صورت فردی را غمگین یا خوشحال می‌بینیم سعی می‌کنیم آن را امتحان کنیم. در واقع در آن لحظه مغز ما زمانی را در گذشته ما بازیابی می‌کند که همچین حس یا حالتی را تجربه کرده‌ایم و با یادآوری آن حالت دوباره امتحانش می‌کنیم.

در واقع در این شرایط برخی از مغز و گروهی از ماهیچه‌های بدن و صورت ما با یادآوری تجربه گذشته با همکاری هم آن حالت را تکرار می‌کنند. در این حالت، افراد نوعی قضاوت شناختی از خود نشان می‌دهند و رفتاری را بازتاب می‌کنند یا این واکنش مثبت است یا منفی و تا حد زیادی به رفتار یا حالت طرف مقابل‌ بستگی دارد. گاهی اوقات این فرآیند ناقص انجام می‌شود و ممکن است شما در مقابل خنده فردی تنها گوشه لبتان کمی به حالت خنده باز شود و لبخند یا خنده کامل نکنید.

منبع :