هوشمندسازی دبیرستان دولتی حاج احمدعلی فراهانی در شهرستان ملایر

هوشمندسازی دبیرستان دولتی حاج احمدعلی فراهانی درشهرستان ملایر

هوشمندسازی دبیرستان دولتی حاج احمدعلی فراهانی در شهرستان ملایر

بنیاد علمی – آموزشی قلم چی، دبیرستان دخترانه دولتی حاج احمدعلی فراهانی در شهرستان ملایر را هوشمندسازی نمود.

خانم شکوفه ترابی مدیر دبیرستان می گوید: این واحد آموزشی در سال 1327 تاسیس شده و در سال تحصیلی جاری 322 دانش آموز را در مقطع متوسطه دوره اول و دوم، تحت پوشش دارد.

ایشان اقلام اهدایی به این واحد آموزشی را یک دستگاه پروژکتور، یک پرده هوشمند و یک دستگاه لپ تاب و یک دستگاه رایانه ذکر نمودند.

هزینه اقلام اهدایی 47/250/000 ریال (4 میلیون و 725 هزار تومان) می باشد که مبلغ 37/800/000 ریال (3 میلیون 780 هزار تومان) از سوی بنیاد علمی - آموزشی قلم چی و 9/450/000 ریال (945 هزار تومان) از سوی آقای مسعود امامی نماینده بنیاد در شهرستان ملایر (واحد دختران) پرداخت شده است.

شایان ذکر است با احتساب این واحد آموزشی، از آغاز سال 1392 تاکنون، 450 مدرسه توسط بنیاد علمی - آموزشی قلم چی تجهیز و یا هوشمندسازی شده است.

هوشمندسازی دبیرستان دولتی حاج احمدعلی فراهانی در شهرستان ملایر