خورشید آرام‌تر شده است

دانشمندان پس از بررسی بی‌وقفه فعالیت خورشید دریافتند که تعداد لکه‌های سطحی تنها ستاره منظومه شمسی در طول 100 سال گذشته کاهش یافته است.

خورشید آرام‌تر شده است

به گزارش سرویس علمی ایسنا منطقه خراسان، پژوهشگران معتقدند که اندازه و فعالیت لکه‌های خورشیدی دوره جاری در مقایسه با فعالیت 100 سال گذشته کاهش یافته است.

دوره کنونی فعالیت سطحی خورشید در فوریه سال 1906 به بیشترین مقدار رسید، اما در حال حاضر فعالیت خورشید کاهش یافته است.

محققان با بررسی شرایط فعلی لکه‌های خورشیدی، فعالیت سطحی خورشید را در مقایسه با گذشته بسیار آرام می‌دانند که در صورت پیوسته بودن این فعالیت احتمال سرد شدن کوتاه مدت زمین وجود دارد.

آنها با بررسی آخرین تصاویر منتشر شده از خورشید که توسط سازمان فضایی ناسا منتشر شده دریافتند که سطح خورشید برخلاف انتظار بسیار آرام و یک دست است و هیچ گونه لکه فعال در سطح خورشید قابل مشاهده نیست.

ستاره‌شناسان با دسته‌بندی فعالیت خورشیدی در دوره‌های 11 ساله، حرکات سطحی خورشید را بهتر بررسی می‌کنند. هم اکنون خورشید در دوره 24 است که از سال 2008 آغاز شده است.

با توجه به این که ستاره‌شناسان فعالیت آرام خورشید را فرایندی طبیعی می‌دانند، اما بسیاری از دانشمندان احتمال وقوع عصر یخبندان محدود، به دنبال کاهش لکه‌های خورشیدی از سال 1906 میلادی را امکان‌پذیر می‌دانند.

منبع :