هوشمندسازی دبستان ثامن الائمه (ع) در شهرستان آبیک

هوشمندسازی دبستان ثامن الائمه (ع) در شهرستان آبیک

هوشمندسازی دبستان ثامن الائمه (ع) در شهرستان آبیک

بنیاد علمی – آموزشی قلم چی، دبستان ثامن الائمه شهرستان آبیک در استان قزوین را هوشمندسازی نمود.

کیانوش سلطانی، مدیر دبستان می گوید: این واحد آموزشی در سال 1394 تاسیس شده و در سال تحصیلی جاری 174 دانش آموز پسر را در مقطع دبستان، تحت پوشش دارد.

ایشان اقلام اهدایی به این واحد آموزشی را یک دستگاه پروژکتور، یک پرده هوشمند و یک دستگاه لب تاپ ذکر نمودند.

هزینه اقلام اهدایی 54/500/000 ریال (5 میلیون و 450 هزار تومان) می باشد که مبلغ 43/600/000 ریال (4میلیون و 360 هزار تومان) از سوی بنیاد علمی - آموزشی قلم چی و 10/900/000 ریال (یک میلیون و 90هزار تومان) از سوی خانم انوری نماینده بنیاد در شهرستان آبیک پرداخت شده است.

شایان ذکر است با احتساب این واحد آموزشی، از آغاز سال 1392 تاکنون، 448 مدرسه توسط بنیاد علمی - آموزشی قلم چی تجهیز و یا هوشمندسازی شده است.

هوشمندسازی دبستان ثامن الائمه (ع) در شهرستان آبیک