بازنگری رشته‌های دانشگاه علمی و کاربردی با توجه به نیاز بازار

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور گفت: بازنگری رشته‌های تحصیلی این دانشگاه متناسب با نیاز روز بازار کار از محورهای اساسی این دانشگاه در برنامه ششم توسعه است.

بازنگری رشته‌های دانشگاه علمی و کاربردی با توجه به نیاز بازار

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور گفت: بازنگری رشته های تحصیلی این دانشگاه متناسب با نیاز روز بازار کار از محورهای اساسی این دانشگاه در برنامه ششم توسعه است.

به گزارش سایت کانون فرهنگی آموزش محمد اخباری دوشنبه شب در جمع خبرنگاران بیرجند با بیان اینکه بحث دیپلماسی علمی یکی دیگر از محورهای پیگیری این دانشگاه در برنامه ششم توسعه است ، افزود: این دانشگاه تلاش می کند بتواند با کشورهای همجوار و توسعه یافته ارتباطات علمی برقرار کند.
وی ارتقای سطح علمی مدرسان و مهارت آنها، برنامه کیفیت بخشیدن و استاندارد سازی مراکز تابعه دانشگاه در سراسر کشور و ماموریت گرا کردن مراکز بر اساس رشته های موجود را از دیگر محورهای اساسی این دانشگاه در برنامه ششم توسعه ذکر کرد.
وی با بیان اینکه یکهزار مرکز آموزشی وابسته به دانشگاه جامع علمی کاربردی هستند، گفت: سند راهبردی این دانشگاه در حال تدوین است و هفته آینده به تصویب هیات امنا می رسد.
رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور اظهار کرد: تاکنون یک میلیون و 200 هزار نفر از این دانشگاه فارغ التحصیل شده اند که حدود 78 درصد آنها شاغل هستند و این یک نقطه قوت است که این دانشگاه توانسته نیروهای خود را مهارتی تربیت کند.
اخباری با بیان این که دانشگاه جامع علمی کاربردی بزرگترین دانشگاه نظام مهارتی کشور است، یادآور شد: این دانشگاه یک دانشگاه نسل سوم است که وظیفه مهارت و کارآفرینی را بر عهده دارد.
وی تقاضا محور بودن را یکی از ویژگی های این دانشگاه ذکر کرد و افزود: این دانشگاه وظیفه دارد نیاز روز بازار کار را تبدیل به رشته و دوره کرده که برمبنای آن بتواند نیاز تکنسین و کارشناسی کشور را تامین کند.
وی با اشاره به اینکه هیچ دانشگاهی در ایران تقاضا محور نیست، گفت: دانشگاه جامع علمی کاربردی بدون تامین بودجه از دولت و از درآمدهای اختصاصی توسط بخش خصوصی و غیردولتی و نیز دولتی های خودگردان اداره می شود.
وی افزود: این دانشگاه از نظر روند کاری تلاش می کند بتواند با دیپلماسی علمی در منطقه بویژه همسایگان خود از نظر آموزش های مهارتی به تربیت نیروهای مهارتی و اساتید در دورهای مهارتی بپردازد.
وی گفت: همچنین این دانشگاه در ارتباط با کشورهای توسعه یافته تلاش می کند از تجارب و دستاوردهای تکنولوژی آنها در سطح ارتقای مهارتی دانشجویان و مدرسان بهره بگیرد که تاکنون در این زمینه گفت و گوهایی با کشورهای ایتالیا، آلمان، فرانسه، سوئیس صورت گرفته و به دنبال این هستیم تفاهم نامه ای در سال جاری امضا شود.
وی رتبه بندی مراکز آموزشی وابسته به این دانشگاه تا پایان سال جاری را یکی دیگر از اقدامات اساسی دانشگاه ذکر کرد و افزود: بر اساس این رتبه بندی بسته های آموزشی به این مراکز عرضه می شود.
رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور با بیان اینکه امسال مرکز تربیت مدرس این دانشگاه راه اندازی شد، افزود: این مرکز برای باز آموزی و نوآموزی خبرگان راه اندازی شده تا بتوانیم از آنها استفاده کنیم و در حال حاضر 10 درصد مدرسان این دانشگاه را خبرگان تشکیل می دهند که امیداویم تا اواسط برنامه ششم این رقم را به 30 درصد برسانیم.
اخباری یادآور شد: خراسان جنوبی از استان هایی است که با توجه به پیشینه علمی و مهارتی دارای 16 مرکز علمی کاربردی با شش هزار دانشجو است که حدود 28 درصد آنان در حوزه صنعت، حدود 68 درصد در حوزه خدمات و اجتماعی، سه درصد در بحث کشاورزی و مابقی در زمینه مسائل هنری می باشد.
وی افزود: در حال حاضر 550 هزار دانشجو این دانشگاه در یکهزار مرکز آموزش با فعالیت بیش از 45 هزار مدرس در 800 رشته تحصیلی مشغول به تحصیل هستند که هر رشته تحصیلی چهار شغل را پوشش می دهد.