همکاری علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران با دانشگاه پزشکی بلاروس

تفاهم نامه علمی تخصصی میان دانشگاه علوم پزشکی ایران با دانشگاه علوم پزشکی مینسک بلاروس منعقد شد.

همکاری علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران با دانشگاه پزشکی بلاروس

تفاهم نامه علمی تخصصی میان دانشگاه علوم پزشکی ایران با دانشگاه علوم پزشکی مینسک بلاروس منعقد شد.

به گزارش سایت کانون فرهنگی آموزش به نقل از خبرگزاری مهر، این تفاهم نامه در راستای گسترش فعالیت های بین المللی دانشگاه علوم پزشکی ایران صورت گرفت و به امضای دکتر سید جواد حاجی میر اسماعیل رئیس دانشگاه و دکتر آناتول سیکورسکی رئیس دانشگاه علوم پزشکی مینسک رسید.

این تفاهم نامه در پنج بند اصلی که شامل تبادل اساتید و دانشجو، همکاری های مشترک تحقیقاتی، برگزاری کورس ها و سمینارهای علمی مشترک، تبادل منابع اطلا عات علمی و تخصصی و سایر موارد مورد توافق طرفین به مدت ۵ سال برقرار شد که متعاقبا این مدت تمدید خواهد شد.

دانشگاه مینسک بلاروس در تاریخ سی اکتبر ۱۹۲۱ ایجاد شد. هم اکنون در این دانشگاه بیش از ۹۰۰ استاد مشغول به کار هستند که بیش از ۶۰ درصد آنها در سطح بالا (فوق تخصص، کاندیداهای احراز دکتری عالی) هستند.

در حال حاضر اعضای فعال دانشگاه در ۱۴ انستیتوی تحقیقاتی و پژوهشی، دو مرکز تجربی، چهار مؤسسه آموزش عالی و انستیتوی آموزش تکمیلی پزشکان تحت نظر وزارت بهداشت و درمان جمهوری بلاروس مشغول به فعالیت هستند.

بیش از ۵ هزار دانشجو در ۶ دانشکده این دانشگاه به تحصیل علوم پزشکی می پردازند که دانشجویان داخلی و خارجی در رشته های پزشکی عمومی، دندانپزشکی، پزشکی اطفال، بهداشت عمومی، پزشکی ارتش و کلیه تخصصهای پزشکی و دندانپزشکی تحصیل می کنند. 

از میان دانشجویان این دانشگاه، ۲۰۰ دانشجو ایرانی هستند و تاکنون ۴۰۰ دانشجوی ایرانی از آنجا فارغ التحصیل شده اند.

منبع :

مهلا کاشانی