تحلیل آزمون 23 بهمن مکانیک خودرو- سوم هنرستان

. امید است که با مطالعه و تحلیل این نوشته نتایج مناسب‌تری در آزمون‌های آتی داشته باشید

تحلیل آزمون 23 بهمن مکانیک خودرو- سوم هنرستان

نگاه کلی به آزمون

بررسی داده های آماری پس از برگزاری آزمون 23 بهمن نتایج حاصل شده مطابق این گزارش به اطلاع شما می رسد. امید است که با مطالعه و تحلیل این نوشته نتایج مناسب تری در آزمون های آتی داشته باشید.

تحلیل آزمون 23 بهمن مکانیک خودرو- سوم هنرستان

* با توجه به درصد دشوارترین و آسان ترین سوال در هر درس می توان گفت که سوالات در کل برای تمام ترازها مناسب بوده است.

* با ارزیابی های صورت گرفته می توان مشاهده کرد که تعداد سوالات دام دار هم مناسب بوده است.

* در کتاب اشتباهات متداول مکانیک خودرو، تمامی سوالات دام دار آزمون های سال های گذشته به صورت کامل بررسی و طبقه بندی شده است. با مطالعه این کتاب می توانید میزان اشتباهات خود در پاسخ گویی به سوالات را کاهش دهید.


چندتا از 10 تا؟

در این تحلیل با بررسی کارنامه دانش آموزان در کنکورسراسری سال های قبل و مقایسه آن با آزمون 23 بهمن نتایج زیر حاصل شده است:

تحلیل آزمون 23 بهمن مکانیک خودرو- سوم هنرستان

* به عنوان مثال، در آزمون سراسری داوطلبانی که تراز آن‌ها در محدوده 5500 قرار داشته است، توانسته بودند از هر 10 سوال آزمون به 4 مورد آن پاسخ صحیح بدهند.

* این آزمون برای ترازهای7000 و 6250 کاملاً منطبق و برای ترازهای 5500 و 4750 یک واحد سخت تر بوده است.


درصد پاسخ‌گویی صحیح:

تحلیل آزمون 23 بهمن مکانیک خودرو- سوم هنرستان

* با ارزیابی انجام گرفته شده از این آزمون، مشاهده می‌شود که کم‌ترین درصد پاسخ‌گویی به سؤالات مربوط به درس محاسبات فنی با 14 درصد و همچنین بیش‌ترین درصد پاسخ‌گویی به سؤالات درس اجزای ماشین با 30 درصد پاسخ‌گویی بوده است.


توضیحات پایانی و نکات مشاوره‌ای:

کتاب جامع مکانیک خودرو، بهترین مرجع برای آماده سازی شما دانش آموزان عزیز برای کنکور سراسری می باشد

سایت کانون حاوی مطالب آموزشی، مشاوره ای و درسی گوناگونی در تمام رشته ها می باشد. پس از برگزاری هر آزمون با مراجعه به سایت کانون و صفحه مقطع خود، می توانید سوالات دام دار همان آزمون را مشاهده کنید و با پاسخ گویی به آن ها در قرعه کشی هدایای سایت کانون شرکت کنید.


مهدی ترابی