سطح دشواری ازمون 23 بهمن سوم تجربی

آیا سطح دشواری آزمون‌های سوم تجربی بالاتر از کنکور سراسری است؟

سطح دشواری ازمون 23 بهمن سوم تجربی

آیا سطح دشواری آزمون های سوم تجربی بالاتر از کنکور سراسری است؟

با سلام خدمت دانش آموزان سوم تجربی

در این مقاله سعی به مقایسه سطح دشواری ازمون 23 بهمن با میانگین سه سال اخیر کنکور سراسری شده است، بدین منظور جدول­های زیر ارائه می شود:

سطح دشواری ازمون 23 بهمن سوم تجربی

  • همانطور که از جدول های فوق پیدا است، سطح دشواری ازمون نسبت به میانگین سه سال اخیر کنکور سراسری آسان تر است.