کدام پاسخ را می‌پسندید؟ یک سؤال، 4 پاسخ- 26 بهمن 94

بیش‌تر اوقات دیدن و خواندن پرسش‌های دیگران، خود، از مطالعه‌ی چندین صفحه‌ی متن اثرگذارتر است...

کدام پاسخ را می‌پسندید؟ یک سؤال، 4 پاسخ- 26 بهمن 94

یک سؤال، 4 پاسخ

بیش‌تر اوقات دیدن و خواندن پرسش‌های دیگران، خود، از مطالعه‌ی چندین صفحه‌ی‌ متن اثرگذارتر است. آدم را به فکر فرو می‌برد، ذهن را می‌پروراند، زبان را به گردش درمی‌آورد و قلم را به حرکت وامی‌دارد! این صفحه متعلق به همه‌ی دانش‌آموزان و مشاوران است؛ همه‌‌ی کسانی که دوست دارند بپرسند و همه‌ی کسانی که جواب‌های‌شان راهی است برای عمیق‌تر شدن و درک بیش‌تر مسئله. برای همین، چه دانش‌آموز باشید چه مشاور و پشتیبان، در این‌جا، هم می‌توانید بپرسید هم می‌توانید یاد بگیرید.


در جلسه‌ی آزمون به هدف‌‌گذاری چند از ده بعضی درس‌هایم نمی‌رسم و برای رسیدن به آن همیشه با سؤالات کلنجار می‌روم.

پاسخ 1- سطح دشواری سؤالات را در اجرایی کردن هدف‌گذاری چند از 10 در نظر بگیرید. به خاطر داشته باشید که هدف‌گذاری اولیه‌ی انجام‌شده توسط شما در شرایطی انجام ‌شده بود که هنوز سؤالات آزمون را ندیده بودید و پس از ارزیابی اولیه از سطح دشواری سؤالات، این هدف‌گذاری برای اجرا باید با انعطاف‌پذیری همراه شود. میزان مطالعه‌ی هر فرد بهترین مقیاس شناسایی دقیق سطح دشواری است و در صورت روبه‌رو بودن با سؤالاتی که برای میزان مطالعه‌ی شما دشوار به نظر می‌رسد باید هدف‌گذاری اولیه را یک الی چند واحد کاهش دهید و هم‌چنین آسوده‌خاطر باشید که با توجه میزان دشواری و تأثیر آن در میانگین پاسخ‌گوییِ هم آزمونی‌ها درنهایت، انعطاف شما در هدف‌گذاری به همان تراز پیش‌بینی‌شده توسط چند از 10 منجر می‌شود.

حسام زینی لشکاجانی

پاسخ 2- حتماً در هدف‌گذاری دقت نکرده و تعداد سؤال زیادی را برای جواب دادن در نظر گرفته‌ای که به آن نمی‌رسی و مجبوری با سؤالات کلنجار بروی. توجه داشته باش یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های هدف‌گذاری، «واقع‌بینانه» بودن آن است؛ یعنی عدد هدفت را واقعی انتخاب کن تا به آن برسی و با اعتمادبه‌نفسی که به‌ دست می‌آوری بتوانی کم کم آن را افزایش دهی.

حسن ایزدی

پاسخ 3- برای رسیدن به هدف‌گذاری خود لازم است شما حتماً تکنیک ضربدر و منها و هم‌چنین تکنیک زمان‌های نقصانی را (هم‌زمان) در جلسه‌ی آزمون به‌خوبی اجرا کنید. هم‌چنین باید مدیریت اراده بر خود را قوی کنید؛ یعنی باید بتوانید سؤال‌های ساده، وقت‌گیر و سؤال‌هایی را که بلد نیستید به‌سرعت تشخیص دهید، سپس قدرت «نه» گفتن به سؤال‌های وقت‌گیر و آن‌هایی را که بلد نیستید تقویت کنید.

آزمون خود را تحلیل کنید و هر بار برای آزمون بعد خود هدف‌گذاری قابل دسترسی تعیین کنید. با تکرار روشی که گفته شد خواهید دید که روزبه‌روز به هدف‌گذاری‌های خود نزدیک‌تر می‌شوید.

فرناز طالبی

پاسخ 4- هدف‌گذاری باید واقع‌بینانه و قابل اجرا برای جلسه‌ی آزمون باشد، نه این‌که آرامش را بر هم زند و زمانی بیش‌تر از وقت مقرر درس‌ها نیاز داشته باشد. در اجرای هدف‌گذاری، ابتدا سؤالات ساده را پاسخ دهید و سؤالات وقت‌گیر را مشخص کنید. در صورتی که به چند از ده مد نظرتان نرسیدید، آرامشتان را از دست ندهید و جواب دادن به سؤالات وقت‌گیر را به زمان‌های نقصانی پایان آزمون موکول کنید. اولویت مهم شما در آزمون پاسخ دادن به همه‌ی سؤالات ساده‌ای است که بلد هستید که این مهم با اجرای منطقی هدف‌گذاری چند از ده امکان‌پذیر است.

سارا شفافی