تحلیل آزمون 23 بهمن-حسابداری

ضمن عرض خسته نباشید پس از برگزاری آزمون 23 بهمن، نتایج تحلیل و ارزیابی آزمون مطابق گزارش

تحلیل آزمون 23 بهمن-حسابداری

تحلیل آزمون23 بهمن1394–   حسابداری سوم هنرستان

داوطلبان گرامی

ضمن عرض خسته نباشید پس از برگزاری آزمون 23 بهمن، نتایج تحلیل و ارزیابی آزمون مطابق گزارش زیر در اختیار شما دوستان قرار می­ گیرد. به امید این که این آزمون و نتایج حاصل از آن برای شما مفید بوده باشد.

تحلیل آزمون 23 بهمن-حسابداری

در آزمون 23 بهمن، همان طور که  طبق جدول بالا مشاهده می ­شود، در درس مدیریت بازرگانی 10 نفر از داوطلبان به صد درصد سوالات پاسخ دادند و همچنین در درس ریاضیات امور مالی 3 نفر، حسابداری شرکت­ها 3 نفر و اصول حسابداری 1 نفر. و طبق نتایج به دست آمده،  بیشترین میانگین درصد پاسخ‌گویی  مربوط به درس­ های اصول حسابداری و مدیریت بازرگانی هر کدام با 32 درصد و کمترین میانگین درصد پاسخ‌گویی مربوط به درس مفاهیم و روش­های آماری با 16 درصد بوده است.