توزیع کارت ورود به جلسه المپیادهای علمی کشور

796 دانش آموز در 7 رشته‌ی ادبی ، ریاضی ، زیست ، شیمی ، فیزیک ، نجوم و اختر فیزیک و رایانه به رقابت علمی با یکدیگر می‌پردازند.

توزیع کارت ورود به جلسه المپیادهای علمی کشور


796 دانش آموز در هفت رشته ی ادبی، ریاضی، زیست، شیمی، فیزیک، نجوم و اختر فیزیک و رایانه به رقابت علمی با یکدیگر می پردازند.

به گزارش سایت کانون فرهنگی آموزش به نقل از خبرنگار آموزش و پرورش پانا، مرحله اول المپیادهای علمی کشور از روز سه شنبه 27بهمن ماه سال جاری تا روز جمعه 30 بهمن ماه در حوزه های تعیین شده برگزار می شود.

جمال رحمتی ، رئیس اداره آموزش و پرورش استعدادهای درخشان استان گفت : شرکت کنندگان در آزمون های مرحله اول المپیادهای علمی کشور در استان زنجان می توانند با مراجعه به سامانه http://azmoon.srttu.edu   نسبت به دریافت کارت ورود به جلسه آزمون اقدام کنند.

وی به شرکت کنندگان در آزمون توصیه کرد تا روی کارت ورود به جلسه را به دقت مطالعه و جهت ممهور نمودن کارت به مهر مدرسه ، به محل تحصیل خود مراجعه کنند.

رحمتی تعداد شرکت کنندگان در این المپیادها را  796 نفر اعلام نموده افزود : در این آزمون 389 دختر و 407   پسر در 7 رشته ی ادبی ، ریاضی ، زیست ، شیمی ، فیزیک ، نجوم و اختر فیزیک و رایانه به رقابت علمی با یکدیگر می پردازند.

منبع :

مهلا کاشانی