هجدهمین نمایشگاه کتاب دانش‌آموزی در اردبیل برگزار شد

مدیر کل آموزش و پرورش استان اردبیل با اشاره به اجرای موفقیت آمیز هجدهمین دوره‌ی نمایشگاه کتاب دانش آموزی استان اردبیل گفت: هجدهمین دوره از نمایشگاه کتاب دانش آموزی با 901 نمایشگاه در سراسر استان اردبی

هجدهمین نمایشگاه کتاب دانش‌آموزی در اردبیل برگزار شد

مدیر کل آموزش و پرورش استان اردبیل با اشاره به اجرای موفقیت آمیز هجدهمین دوره ی نمایشگاه کتاب دانش آموزی استان اردبیل گفت: هجدهمین دوره از نمایشگاه کتاب دانش آموزی با 901 نمایشگاه در سراسر استان اردبیل برگزار شد.

به گزارش سایت کانون فرهنگی آموزشبه نقل از خبرنگار آموزش و پرورش پانا، صابر سپهری با اشاره به برآورد نیاز مناطق و نواحی به نمایشگاه کتاب اظهار داشت: پس ازجمع بندی نیاز مناطق به تعداد901 نمایشگاه کتاب در مناطق و نواحی استان، این میزان نیاز با توجه به آمار سال قبل، از رشدی معادل 12درصد برخوردار بود.

سپهری ادامه داد: از تعداد نمایشگاه ذکر شده 662 نمایشگاه در دوره ابتدایی،150 نمایشگاه دوره اول متوسطه و 89 نمایشگاه دوره دوم متوسطه اختصاص یافت. 

وی تصریح کرد: تعداد کتاب به نمایش گذاشته شده برای دوره های ابتدایی 38396جلد، اول متوسطه 7800 جلد و برای دوم متوسطه تعداد 4005 جلد که جمعاً به تعداد 50200 بوده است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان افزود: برآورد هزینه کتاب درخواستی استان به مبلغ کل 1،440،000،000ریال است، که پس از احتساب20%تخفیف به دانش آموزان ارائه شد.

سپهری گفت: براساس ارزیابی ارسالی از وزارت متبوع، استان اردبیل جزو 4 استان برتر کشور در زمینه میزان رشد نسبت به سال قبل محسوب شده است.

منبع :

مهلا کاشانی