جدول تناوبی با اطلاعات کامل

جدول با اطلاعات کامل برای هر عنصر که در فایل ضمیمه موجود است.

جدول تناوبی که برای هر عنصر دارای اطلاعات زیر می باشد:

✅ عدد اتمی

✅ نقطه ذوب

✅ نقطه جوش

✅ شعاع اتمی

✅ الکترونگاتیویته

✅ انرژی نخستین یونیزاسیون

✅ دانسیته

✅ جرم اتمی نسبی 

جدول مربوطه را می توانید در فایل ضمیمه دریافت نمایید. 

گروه دوم هنرستان صنایع شیمیایی


فایل های ضمیمه
پاسخ تلفنی به سوالات شما
پاسخ تلفنی به سوالات مشاوره ای و آموزشی شما

در بین قبولی هایم کدام رشته را انتخاب کنم ؟
تغییر رشته دادن در یک دانشگاه چه ضوابطی دارد؟

باسخ به سوالات شما در زمینه تکمیل ظرفیت ، انتخاب نوع دانشگاه (سراسری ، آزاد ، پردیس ، غیرانتفاعی ) ، انتقالی و مهمان ، رزرو دانشگاه ، کارنامه سبز و ....

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون کد
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
ساعت پاسخگویی از 8 صبح تا 12 شب