تشخیص عفونت باکتریایی زخم‌ها در چند ثانیه با حسگر الکتروشیمیایی

محققان دانشگاه جورج واشنگتن، فرآیند جدیدی را طراحی کرده‌اند که با آن می‌توان عفونت باکتریایی زخم‌ها را در چند ثانیه تشخیص داد.

تشخیص عفونت باکتریایی زخم‌ها در چند ثانیه با حسگر الکتروشیمیایی

به گزارش سرویس فناوری ایسنا، در گذشته تشخیص عفونی شدن زخم یک بیمار 24 ساعت طول می‌کشید که طی آن، پزشک از زخم نمونه‌برداری کرده و آن را در ظرف آزمایشگاهی قرار می‌داد تا در صورت وجود عفونت، رشد باکتری را روی آن مشاهده کند. در این حین اگر واقعا زخم عفونی شده بود با عواقب بدی روبرو می‌شد.

محققان در رویکرد جدید از یک حسگر الکتروشیمیایی رایگان یکبار مصرف برای شناسایی باکتری‌های مضر درون زخم ظرف چند ثانیه استفاده کرده‌اند. بطور خاص محققان از این دستگاه برای شناسایی مولکول پیوسیانین استفاده می‌کنند که توسط باکتری سودوموناس آئروژینوزا که در زخمهای مزمن بطور رایجی وجود دارد، تولید می‌شود.

این حسگر در آزمایشات بطور موفقی توانسته وجود باکتری را در 71 درصد موارد تشخیص دهد و تشخیص عدم حضور آن در 57 درصد موارد دقیق بوده است. امید است با توسعه بیشتر این فناوری، دقت آن بطور چشمگیری ارتقا یابد.

نتایج این تحقیق در مجله Wound Repair and Regeneration منتشر شده است.

منبع :