تحلیل آزمون 23 بهمن - الکترونیک سوم هنرستان

در این مقاله به بررسی نتایج آزمون پرداخته می‌شود.
تحلیل آزمون 23 بهمن  1394 

گروه الکترونیک - سوم هنرستان

 ضمن عرض سلام و خسته نباشید

داوطلبان گرامی با بررسی نتیج آماری کارنامه شما نتایج زیر حاصل شده است:

 

 

نام درستحلیل آزمون 4 تیر - الکتروتکنیک سوم هنرستان