تغییر تاریخ آزمون 7اسفندبه 14 اسفند به دلیل همزمانی باانتخابات

تاریخ آزمون 7 اسفند به 14 اسفند تغییر یافت .

تغییر تاریخ آزمون 7اسفندبه 14 اسفند به دلیل همزمانی باانتخابات

قابل توجه دانش آموزان گرامی و همکاران محترم در نمایندگی های کانون 


به دلیل برگزاری انتخابات در روز جمعه 7 اسفند  ، آزمون این روز ، جمعه 14 اسفند برگزار خواهد شد.

ضمنا آزمون 21 اسفند در همان تاریخ برگزار خواهد شد . 


بدیهی است برنامه آزمون 14 اسفند مشابه برنامه آزمون 7 اسفند در برنامه راهبردی آزمون ها خواهد بود .