برترهای کنکور و برگه‌ی نظرخواهی روز آزمون

مقاله‌ی زیر پاسخ برترهاست به سوال زیر: برگه‌ی نظرخواهی روز آزمون چه کمکی به شما می‌کرد؟

برترهای کنکور و برگه‌ی نظرخواهی روز آزمون

در هر آزمون، بسیاری از مطالب مشاوره‌ای پروژه‌های جاری یا بعدی، در قالب سوالات نظرخواهی، توسط کاظم قلم‌چی ، طراحی می‌شود و این سوالات روز آزمون در اختیار شما قرار می‌گیرد. اکثر سوالات نظرخواهی، پاسخ صحیح و غلط ندارند و خود سوالات سبب می‌شوند دانش‌آموزان در مورد موضوعات مهمی که در آینده‌ی نزدیک با آن‌ها مواجه خواهند شد، تفکر کنند. پاسخ کامل به این سوالات نه تنها در آگاهی مشاوران از نظرات دانش‌آموزان موثر است، بلکه این سوالات خود نقش مشاوره ای دارند و توصیه می‌شود دانش‌آموزان بعد از آزمون، در مورد سوالات نظرخواهی با اولیای خودشان به بحث و گفتگو بپردازند.

با توجه به اهمیت برنامه‌ی راهبردی، سوالات اولیه‌ی نظرخواهی مربوط به منطق و پیشروی برنامه‌ی راهبردی آزمون هاست. حتی اگر شما هیچ اطلاعی از منطق برنامه ها نداشته باشید باز هم نتیجه می گیرید ولی اگر بدانید و آگاهی داشته باشید نتیجه ی بهتری می گیرید. یادتان باشد در نیم‌سال دوم، اهمیت پیوستگی به برنامه‌ی راهبردی بیشتر می‌شود.

هم‌چنین در برگه‌های نظرخواهی، منابع مطالعاتی هر پروژه معرفی می‌شوند و غالبا در این برگه، در زمینه‌های مختلف برترها معرفی می‌شوند از جمله برترهایی که جهش تراز داشته‌اند یا از دبستان به کانون آمده‌اند.

مقاله‌ی زیر پاسخ برترهاست به سوال زیر:

 برگه‌ی نظرخواهی روز آزمون چه کمکی به شما می‌کرد؟

سارا همتی رتبه‌ی 1 تجربی کشوری (3 سال کانونی): برگه‌ی نظرخواهی در آشنایی من با هدف آزمون‌ها نقش داشت.

معین علا رتبه‌ی 8 کشوری و 5 منطقه‌ی 2 تجربی (6 سال کانونی): به تصمیم گیری‌های من کمک می‌کرد.

مهسا جهان‌بخش رتبه‌ی 7 منطقه‌ی 3 تجربی (4 سال کانونی): باعث می‌شد با آزمون‌ها تطبیق بیش‌تری داشته باشم.

نوشا سمیعی‌فر رتبه‌ی 151 منطقه‌ی 1 تجربی (3 سال کانونی): به سوالات با دقت جواب می‌دادم و نمودار پروژه‌های آزمون را نگاه می‌کردم.

نیکا ملکی رتبه‌ی 269 منطقه‌ی 1 تجربی (2 سال کانونی): دید نسبی خوبی به من نسبت به آزمون‌های پیش‌رو می‌داد.

سهیلا حسین‌زاده رتبه‌ی 523 منطقه‌ی 1 تجربی (1 سال کانونی): بیشتر در حکم مشاوره بود.

متینه‌سادات میری رتبه‌ی 638 منطقه 1 تجربی (4 سال کانونی): با منطق آزمون‌ها آشنا می‌شدم.

فاطمه کاظمی گورجی رتبه‌ی 361  منطقه‌‌ی 1 تجربی (4 سال کانونی): برای برنامه‌ریزی درطول 2 هفته‌ی بین آزمون‌ها به‌ من کمک می‌کرد.

علیرضا معماریان رتبه‌ی 369 منطقه‌ی 1 ریاضی (3 سال کانونی): می‌توانستم نظراتم را بیان کنم.

فاطمه اسدی رتبه‌ی 3 منطقه‌ی 3 انسانی (3 سال کانونی): باعث آشنایی دانش‌آموز با مرحله‌ی پیش‌رو می‌شود و به آرامش ذهنی او کمک می‌کند، در مورد من هم همین‌طور بود.

شهلا شوقی رتبه‌ی 6 ایثارگران انسانی (3 سال کانونی): پاسخ به سوالات، راهی بود برای در میان گذاشتن نظرات و انتقادات خود با کانون.

زهرا سلحشور رتبه‌ی 822 منطقه‌ی 1 انسانی (1 سال کانونی): در انتخاب کتاب خیلی کمکم می‌کرد.

مهلا محمودی رتبه‌ی 185 زبان منطقه‌ی 1 (3 سال کانونی): به من کمک می‌کرد تا با اهداف آزمون‌ها آشنا شوم و کم و کاستی‌ها را نیز بیان کنم.

تهیه و تنظیم

ناهید منجمی