متن انگلیسی یک کودک 6 ساله

سارا ساعدی، دانش‌آموز کلاس اول دبستان

متن انگلیسی یک کودک 6 ساله

متن انگلیسی یک کودک 6 ساله


سارا ساعدی، دانش‌‌آموز کلاس اول دبستان، متن زیبای انگلیسی زیر را با موضوع تابستان نوشته است.


متن انگلیسی یک کودک 6 ساله

متن انگلیسی یک کودک 6 ساله


همایش جمع بندی دیفرانسیل قسمت اول
چهارم ریاضی     دبیر : مهدی ملا رمضانی