تاثیر تکنیک زمان‌های نقصانی برای رتبه‌های برتر

مقاله‌ی زیر، پاسخ برترهاست به سوال زیر: از چه زمانی از تکنیک زمان‌های نقصانی استفاده کردید؟ چه تاثیری برای شما داشت؟تکنیک زمان‌های نقصانی چیست؟ زمان‌های نقصانی را می‌توان هم برای دروس عمومی و هم دروس اختصاصی به کار برد. در این روش زمان پاسخ‌دهی به هر درس را به یک زمان کمتر و رند تبدیل می‌کنید و بخشی از زمان هر درس را ذخیره می‌کنید. در عین حال با اجرای روش ضربدر و منها در حین آزمون مشخص می‌کنید که در زمان ذخیره شده سراغ کدام سوالات بازخواهید گشت؟ این تکنیک برای دروس عمومی به شرح زیر است:

طی سال های اخیر همواره 18 دقیقه زمان برای ادبیات و 20 دقیقه زمان برای عربی و17 دقیقه برای دین و زندگی و 20 دقیقه برای زبان در نظر گرفته شده است. زمان نقصانی یعنی از هر کدام از این زمان ها دقایقی را کم کنید تا هر کدام 15 دقیقه شوند و در مجموع، 15 دقیقه ذخیره شود. در واقع باید در این 15 دقیقه ها تمام سوال هایی را که بلد بودید را پاسخ داده باشید و 15 دقیقه اضافی نیز داشته باشید. حسن این روش در سادگی آن است. 15 دقیقه چون عدد رندی است، راحت تر می توانید این 15 دقیقه‌ها را مدیریت کنید.

اجرای تکنیک زمان های نقصانی به همراه تکنیک ضربدر و منها باید صورت بگیرد. اگر تکنیک زمان های نقصانی را اجرا کرده باشیم ولی همه سوال ها را ندیده باشیم اشتباه است. مثلا اگر دانش آموزی سوال ها را طبق زمان های نقصانی پاسخ داده باشد و به محض رسیدن به زمان 15 دقیقه سراغ درس دیگر برود بدون این که تمام سوالات را دیده باشد اشتباه است. به جای خواندن تمام سوالات مثلا از 20 سوال، 17 سوال را خوانده باشد. با توجه به این که این تکنیک و روش ضربدر و منها باید در کنار هم اجرا شوند، در مقاله‌ی قبلی در زمینه‌ی مدیریت زمان، نظر برترها در مورد تاثیر تکنیک ضربدر و منها برای برترها بیان شد که می‌توانید آن را در سایت کانون بخوانید.

مقاله‌ی زیر، پاسخ برترهاست به سوال زیر:

از چه زمانی از تکنیک زمان‌های نقصانی استفاده کردید؟ چه تاثیری برای شما داشت؟

سارا همتی رتبه‌ی 1 کشوری تجربی (3 سال کانونی): از اولین آزمون‌ها این تکنیک را اجرا می‌کردم.

کیانا تدبیر رتبه‌ی 2 کشوری تجربی (6 سال کانونی): در سال سوم و چهارم از این روش استفاده کردم. با اجرای این روش، آرامش من بیشتر شد

فائزه قائم‌دوست رتبه‌ی 3 کشوری تجربی (4 سال کانونی): به طور جدی از سال چهارم این روش را اجرا کردم (سال‌های پایه هم استفاده می‌کردم اما جدی نبود و طبق برنامه‌ی خودم بود.) باعث شد تا به راحتی بتوانم سر جلسه‌ی کنکور خودم را مدیریت کنم.

گلنار حسن‌زاده رتبه‌ی 3 منطقه‌ی 1 تجربی (1 سال کانونی): از اردیبهشت این روش را اجرا کردم. در دروس عمومی بسیار کمکم کرد.

صبا فکروند رتبه‌ی 4 منطقه‌ی 1 تجربی (3 سال کانونی): از همان ابتدا از این تکنیک استفاده می‌کردم و به مرور توانستم زمان بیشتری را ذخیره کنم و وقت کافی برای مرور سوالات داشته باشم.

کیمیا محمدی رتبه‌ی 7 منطقه‌ی 1 تجربی (2 سال کانونی):  از عید به بعد از این روش استفاده کردم و باعث پیشرفت من شد.

محمدرضا وطن‌خواه رتبه‌ی 8 منطقه 1 تجربی (2 سال کانونی): حدود فروردین به بعد این روش را اجرا کردم و در آزمون‌هایی که از آن استفاده کردم یا سرجلسه‌ی کنکور زیاد برایم مفید بود.

شکیبا دهقانی رتبه‌ی