عباس اسدی امیرآبادی: آزمونک ریاضی 3- آمادگی برای 23 بهمن ماه

دانش‌آموز گرامی ، فایل ذیل برای آمادگی شما در درس ریاضی، آزمون 23بهمن ماه تهیه شده است.

عباس اسدی امیرآبادی: آزمونک ریاضی 3- آمادگی برای 23 بهمن ماه

سلام

دانش‌آموز گرامی ، فایل ذیل برای آمادگی شما در درس ریاضی،  آزمون 23بهمن ماه تهیه شده است.

ابتدا فایل سوال را دانلود کرده و کلید زده و سپس فایل پاسخ را دانلود نموده، پاسخ‌های خود را ارزیابی کنید.

موفق باشید

                                                     طراح: عباس اسدی امیرآبادی