برگزاری جلسه کتاب با حضور مسئولان فروش کتاب در تهران

جلسه کتاب برگزار گردید

برگزاری جلسه کتاب با حضور مسئولان فروش کتاب در تهران

دوشنبه 19 بهمن 1394، جلسه کتاب مسئولان فروش کتاب در نمایندگی های کانون فرهنگی آموزش قلم چی در سالن مهندس کرمی در ساختمان مرکزی بنیاد علمی آموزشی قلم چی برگزار شد. 

در این جلسه مباحث متعددی به بحث گذاشته شد: کتاب نوروز، کتاب های سه سطحی، تدارک و آمادگی برای نمایشگاه بین المللی کتاب 95، نمایشگاه به مناسبت دهه فجر و ... 

در هر یک از موارد فوق، مسئولان نامبرده از تجربیات و دستاوردهای خود و نیز هدف گذاری درباره آنها سخن گفت.


برگزاری جلسه کتاب با حضور مسئولان فروش کتاب در تهران

برگزاری جلسه کتاب با حضور مسئولان فروش کتاب در تهران


برگزاری جلسه کتاب با حضور مسئولان فروش کتاب در تهران

برگزاری جلسه کتاب با حضور مسئولان فروش کتاب در تهران

برگزاری جلسه کتاب با حضور مسئولان فروش کتاب در تهران

برگزاری جلسه کتاب با حضور مسئولان فروش کتاب در تهران

برگزاری جلسه کتاب با حضور مسئولان فروش کتاب در تهران

برگزاری جلسه کتاب با حضور مسئولان فروش کتاب در تهران

برگزاری جلسه کتاب با حضور مسئولان فروش کتاب در تهران