زمان آغاز جشنواره فیلم کوتاه دانشگاه خواجه نصیر

جشنواره فیلم کوتاه دانشجویی دانشگاه خواجه نصیر با عنوان فیلم نصیر خرداد سال آینده برگزار می‌شود.

زمان آغاز جشنواره فیلم کوتاه دانشگاه خواجه نصیر

جشنواره فیلم کوتاه دانشجویی دانشگاه خواجه نصیر با عنوان فیلم نصیر خرداد سال آینده برگزار می شود.

به گزارش سایت کانون فرهنگی آموزش احمد بنی احمدی، دبیر جشنواره فیلم کوتاه دانشجویی دانشگاه خواجه نصیر در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این جشنواره با هدف معرفی و به تصویر کشیدن فعالیت های فرهنگی، هنری و دانشجویی دانشگاه خواجه نصیر برگزار می شود.

وی افزود: تنها دانشجویان، اساتید و کارمندان دانشگاه صنعتی خواجه نصیر می توانند در این جشنواره شرکت کنند.

دبیر جشنواره فیلم کوتاه دانشجویی دانشگاه خواجه نصیر اضافه کرد: مهلت شرکت در این جشنواره از امروز ۲۰ بهمن ماه آغاز می شود و تا ۱۰ اردیبهشت ماه ادامه خواهد داشت.

بنی احمدی تاکید کرد: آثار شرکت کنندگان در این جشنواره باید شامل تولیدات ۴ تا ۸ دقیقه ای و به صورت گروهی و فردی باشد.

وی عنوان کرد: این جشنواره با هدف تبیین و افزایش فعالیت های علمی، فرهنگی و بررسی دیدگاه های دانشجویان و کارکنان دانشگاه از محیط علمی خود برگزار می شود.

منبع :

مهلا کاشانی