تصویب کلیات عناوین دروس شاخه‌های فنی و کارودانش

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش از تصویب کلیات عناوین دروس شاخه‌های فنی و حرفه‌ای و کارودانش خبر داد و گفت: بر اساس این مصوبه در شاخه فنی و حرفه‌ای و کارودانش، دانش آموزان سه سال درس خواهند خواند.

تصویب کلیات عناوین دروس شاخه‌های فنی و کارودانش

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش از تصویب کلیات عناوین دروس شاخه‌های فنی و حرفه‌ای و کارودانش خبر داد و گفت: بر اساس این مصوبه در شاخه فنی و حرفه‌ای و کارودانش، دانش آموزان سه سال درس خواهند خواند.

به گزارش سایت کانون فرهنگی آموزش مهدی نوید ادهم در گفت‌وگو با خبرنگار «آموزش و پرورش» خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به اعلام مصوبات نهصدوبیست و چهارمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش پرداخت و اظهار کرد: در ابتدای جلسه از دست اندرکاران دو اقدام خوب برگزاری همایش حامیان مدارس شبانه روزی و جشن تکلیف دختران دانش آموز تهرانی قدردانی شد.

وی افزود: اعضای شورا در ادامه وارد دستورکار جلسه شدند و بررسی جدول دروس متوسطه دوم ادامه پیدا کرد. جلسه گذشته جدول دروس رشته تجربی تصویب شده بود.

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش از تصویب کلیات عناوین دروس شاخه‌های فنی و حرفه‌ای و کارودانش خبر داد و گفت: بر اساس این مصوبه در شاخه فنی و حرفه‌ای و کارودانش، دانش آموزان سه سال درس خواهند خواند.

نویدادهم افزود: طول دوره آموزش در هر هفته 40 ساعت خواهد بود. در مجموع این سه سال دانش آموزان 120 واحد برنامه درسی خواهند داشت که 42 واحد به آموزش‌های عمومی اختصاص می‌یابد و 78 واحد باقی مانده نیز به مهارت‌های تخصصی و فنی اختصاص خواهد یافت.

وی افزود: تعداد رشته‌های شاخه فنی و کارودانش در جلسه بعدی شورای عالی بررسی خواهد شد، البته اصل بر کاهش رشته‌های فنی است.

منبع :

مهلا کاشانی