قصه نقش مهمی در تکوین شخصیت کودکان دارد

کودکان کنجکاو و باهوش ممکن است از خواندن کتاب‌های قصه لذت ببرند.

قصه نقش مهمی در تکوین شخصیت کودکان داردجعفر بای آسیب شناس در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه جوانان و خانواده گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان اظهار داشت: قصه در رشد روانی واخلاقی کودکان تاثیر بسیار داردهمچنین پلی میان کودک ودنیای اطراف او که مستقیما در تخیل کودک تاثیر داشته وبه تخیلات کودکانه او،جهت می دهد.

وی بیان کرد: از آنجایی که دوران کودکی ،بحران لجبازی است وقتی والدین مستقیما کودک را از انجام دادن کاری منع می کند، در نتیجه کودک می کوشد تا دقیقا برعکس رفتار کند در حالیکه با قصه درمانی می توان به طور مستقیم ،بررفتار های غلط کودک تاثیر مثبت داشته و او را به فکر کردن واداشت.

بای تصریح کرد: کودکان از طریق بازی ها، قصه، نمایش‌ها و تلویزیون، رفتارهای مناسب اجتماعی را الگو قرارداده و جایگزین رفتار نامطلوبش می‌کنند؛ همچنین والدین باید به تمامی رفتارهای مطلوب کودک پاداش دهند واورامورد تحسین قرار دهند.

این آسیب شناس در پایان گفت: قصه وقصه گویی از مهمترین ابزارهایی است که می تواند تخیل کودکان رارشد دهد و او را با دنیای اطراف و محیط زندگی شان آشنا کنند.

منبع :