جواب سلام کودکان واجب یا مستحب؟!

یکی از علل اساسی اختلال رفتاری کودکان، فقدان محبت و احترام کافی از ناحیه والدین است.

جواب سلام کودکان واجب یا مستحب؟!جعفر بای آسیب شناس در گفتگو با خبرنگار حوزه جوانان و خانواده گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار داشت: دست دادن و دست هم را ص ادقانه به گرمی فشردن، نشان دیگر از محبت، صمیمیت و خیرخواهی است و دلها را به هم نزدیک‌تر و صحبت‌ها را بیشتر می‌کند.

وی افزود: در جهت یادگیری کودک برای سلام کردن بهتر است که هر بار فرزندتان وارد خانه می‌شود به او سلام کنید و نیز در هنگام بازی با او، از اتاق خارج شده، قرار بگذارید که هر کدامتان زودتر وارد شد سلام کرده و جایزه بگیرد.

بای تصریح کرد: سلام کردن، والدین گام در تعاملات اجتماعی بود و این مکان را برای کودکان فراهم می‌کند که با رویکردی مثبت با دیگران ارتباط برقرار کنیم.

این آسیب شناس در پایان گفت: والدین نقش مهمی در الگو پذیری کودک داشته و اگر نسبت به یکدیگر احترام گذاشته و به گرمی سلام کنند، قطعا فرزندان نیز این گونه رفتارها را آموخته و اجرا خواهند کرد.

منبع :