تجهیز کتابخانه‌ی دبیرستان شهید عموییان در شهرک اکباتان

تجهیز کتابخانه‌ی دبیرستان شهید عموییان در شهرک اکباتان

تجهیز کتابخانه‌ی دبیرستان شهید عموییان در شهرک اکباتان

 بنیاد علمی – آموزشی قلم چی، کتابخانه دبیرستان شهید عموییان  واقع در شهرک اکباتان تهران را تجهیز نمود.

آقای قهرمانی   مدیر دبیرستان، می گوید این مرکز در سال 1362 تاسیس شده و در سال تحصیلی جاری 850 دانش آموز پسر را در مقطع دبیرستان دوره دوم  تحت پوشش دارد.

اقلام اهدایی به این واحد آموزشی، 10 قفسه کتابخانه، 5 میز مطالعه و 20 صندلی می باشد.

هزینه اقلام اهدایی 44/800/000 ریال ( 4 میلیون و 480 هزار تومان) می باشد که مبلغ  8/800/000 ریال (880 هزارتومان ) توسط  آقای جعفری نماینده بنیاد علمی آموزشی قلم چی در شهرک اکباتان و 36/000/000 ریال (3 میلیون 600 هزارتومان ) توسط بنیاد علمی آموزشی قلم چی پرداخت شده است.

شایان ذکر است با احتساب این واحد آموزشی، از آغاز سال 1392 تاکنون، 441مدرسه توسط بنیاد علمی آموزشی قلم چی تجهیز و یا هوشمندسازی شده است.

تجهیز کتابخانه‌ی دبیرستان شهید عموییان در شهرک اکباتان