تجهیز کتابخانه‌ی دبستان زنده یاد لاهوتی درمنطقه 12تهران

تجهیز کتابخانه‌ی دبستان زنده یاد لاهوتی درمنطقه 12تهران

تجهیز کتابخانه‌ی دبستان زنده یاد لاهوتی درمنطقه 12تهران

 بنیاد علمی – آموزشی قلم چی، کتابخانه دبستان پسرانه زنده یاد حاج مهدی لاهوتی درمنطقه 12 تهران  واقع در خیابان وحدت اسلامی را تجهیز نمود.

آقای مجید خانی مدیر دبستان، می گوید این مرکز در سال 1393 تاسیس شده و به دلیل تازه تاسیس بودن فاقد امکانات کتابخانه ای می باشد.در سال تحصیلی جاری 450 دانش آموز در مقطع دبستان تحت پوشش دارد.

اقلام اهدایی به این واحد آموزشی، 5 قفسه کتابخانه، 5 میز مطالعه، و 20 صندلی می باشد.

هزینه اقلام اهدایی 33/800/000 ریال ( 3 میلیون و 380 هزار تومان) می باشد که توسط بنیاد علمی - آموزشی قلم چی پرداخت شده است.

شایان ذکر است با احتساب این واحد آموزشی، از آغاز سال 1392 تاکنون،438مدرسه توسط بنیاد علمی - آموزشی قلم چی تجهیز و یا هوشمندسازی شده است.

تجهیز کتابخانه‌ی دبستان زنده یاد لاهوتی درمنطقه 12تهران

تجهیز کتابخانه‌ی دبستان زنده یاد لاهوتی درمنطقه 12تهران