مانور فضاپیما در اطراف سیاره مشتری تکمیل شد

فضاپیمای جونو با موفقیت مانور خود برای تنظیم مدارش در اطراف خورشید را تکمیل کرد تا برای مواجهه با سیاره مشتری در پنج ماه آینده آماده شود.

مانور فضاپیما در اطراف سیاره مشتری تکمیل شد

به گزارش سرویس علمی ایسنا، این کاوشگر باید یک بار دیگر در روز 31 مه (11 خرداد 1395) مجددا روشن شود تا فرآیند تنظیم مسیرش را تکمیل کند.

فضاپیمای جونو که در روز پنج اوت 2011 به فضا پرتاب شده، نمایشگر تلاش بزرگ بعدی ناسا برای آشکار ساختن اسرار بزرگترین سیاره منظومه شمسی است. این فضاپیما طی ماموریت خود، 33 بار دور سیاره مشتری گردش خواهد کرد و در فواصل معین تا ارتفاع 5000 کیلومتری سطح ابری آشفته سیاره پایین خواهد آمد.

رانشگر جونو در ماموریت اخیر حدود 6000 گرم سوخت را برای تغییر سرعت خود تا 0.31 متر در ثانیه مصرف کرد. این فضاپیما بر یک موتور اصلی Leros-1b و سه پنل خورشیدی برای حفظ قدرت خود و کنترل مسیرش اتکا دارد.

این رانشگر برای شیرجه به درون ابرهای پرتلاطم مشتری به منظور مشاهده شفق‌های قدرتمند سیاره طراحی شده است که انجام آن به ستاره‌شناسان اطلاعات زیادی در مورد ساختار، شکل‌گیری، جو و مغناطوسفر مشتری ارائه خواهد کرد.

منبع :