تاثیر مثبت ورزش بر نوزایی قلبی مبتلایان به سکته

محققان دانشگاه تهران ثابت کردند که فعالیت ورزشی به عنوان محرکی مثبت، از راه سازوکار سلولی ـ مولکولی، ظرفیت نوزایی قلبی مبتلایان به سکته قلبی را افزایش می‌دهد.به گزارش ایرنا از دانشگاه تهران، دانشجوی دکتری دانشکده تربیت بدنی این دانشگاه در طرحی به سرپرستی دکتر 'عباسعلی گائینی' به بررسی تأثیر شدت تمرین ورزشی بر ظرفیت نوزایی قلبی در مبتلایان به سکته قلبی پرداخت و نتایج حاصل از این تحقیق، نشان می دهد که تمرینات ورزشی بر عملکرد قلبی این بیماران تاثیر مثبتی دارد.

'محمد همتی نفر' هدف از این پژوهش را بررسی تأثیر شدت تمرین ورزشی بر ظرفیت نوزایی قلبی مبتلایان به سکته قلبی عنوان کرد.

نتایج این طرح مطالعاتی نشان می دهد که صرفنظر از شدت تمرین ورزشی، ورزش عملکرد قلبی متبلایان به سکته قلبی را بهبود می بخشد. با وجود این، تمرین ورزشی با شدت کم، در مقایسه با تمرین ورزشی با شدت متوسط و زیاد، در افزایش ظرفیت نوزایی قلبی مبتلایان به MI مؤثرتر است.

این مطالعه برای اولین بار در جهان، بر روی آزمودنی های مبتلا به سکته قلبی انجام شده است و براساس نتایج آن، افراد مبتلا به سکته قلبی می توانند با حداقل فعالیت ورزشی به بهبود عملکرد دستگاه قلبی ـ عروقی خود کمک کنند.

منبع :

پاسخ تلفنی به سوالات شما
پاسخ تلفنی به سوالات مشاوره ای و آموزشی شما

در بین قبولی هایم کدام رشته را انتخاب کنم ؟
تغییر رشته دادن در یک دانشگاه چه ضوابطی دارد؟

باسخ به سوالات شما در زمینه تکمیل ظرفیت ، انتخاب نوع دانشگاه (سراسری ، آزاد ، پردیس ، غیرانتفاعی ) ، انتقالی و مهمان ، رزرو دانشگاه ، کارنامه سبز و ....

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون کد
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
ساعت پاسخگویی از 8 صبح تا 12 شب