فیلمی کوتاه از افتتاح مدارس و کتابخانه‌های بنیاد قلم چی

به امید آن که هیچ دانش آموز با انگیزه و سخت کوشی به دلیل مشکل مالی از درس خواندن و پیشرفت باز نماند

فیلمی کوتاه از افتتاح مدارس و کتابخانه‌های بنیاد قلم چی

به امید آن که هیچ دانش آموز با انگیزه و سخت کوشی به دلیل مشکل مالی از درس خواندن و پیشرفت باز نماند.فایل های ضمیمه

فیلمی کوتاه از افتتاح مدارس