امتحانات و جمع‌بندی نیم‌سال اول

یک برنامه‌ی مشخص و کامل تا آزمون 9 بهمن شامل کارهای کلی و چیدمان درس‌ها در این ایام، پیش‌بینی و تنظیم کنید.

امتحانات و جمع‌بندی نیم‌سال اول

1- یک برنامه‌ی مشخص و کامل تا آزمون 9 بهمن شامل کارهای کلی و چیدمان درس‌ها در این ایام، پیش‌بینی و تنظیم کنید.

2- در مسیر آماده‌سازی هر درس برای امتحان و جمع‌بندی کامل آن برای آزمون جامع، از تست به سمت تشریحی و از تشریحی به سمت تست حرکت ‌کنید و از ضعف نسبی به تسلط کامل برسید.

3- با پایان امتحانات تا قبل از آزمون جامع 25 دی و شروع درس‌های نیم‌سال دوم در مدرسه، زمان کمی برای جمع‌بندی درس‌های پایه‌ی نیم‌سال اول دارید و باید در ایام امتحانات، هوشمندانه قسمتی از این مباحث پایه را هم بگنجانید.

4- 25 درصد نمره‌ی کنکور از امتحانات نهایی دانش‌آموزان است و حدود 30 درصد سؤالات از سال سوم دبیرستان مطرح می‌شود. با این حساب طبیعی است که سال سوم سال بسیار مهم و تعیین‌کننده‌ای است.

5- بسیاری از دانش‌آموزانی که موفق هستند و از کنکور نتیجه‌ی مطلوبی به دست می‌آورند، در طول سال سوم یک برنامه‌ی منظم را اجرا می‌کنند و از منابع بسیار مهمی استفاده می‌کنند. درواقع کار اصلی برای کنکور از سال سوم شروع می‌شود.

6- آزمون دادن مهارتی است که دانش‌آموزان باید آن را کسب کنند تا نهایتاً بتوانند در کنکور هم موفق باشند؛ به همین دلیل به دانش‌آموزانی که پا به سال سوم می‌گذارند توصیه می‌کنیم که بحث حضور در آزمون‌های برنامه‌ای و شرکت در آزمون‌های 4 گزینه‌ای و استفاده از روش‌هایی که با آن‌ها می‌توانند به سؤالات 4 گزینه‌ای پاسخ دهند در برنامه‌ی کار خود داشته باشند. درس خواندن برای کنکور را از این مقطع آغاز کنند.

7- اگر جمع‌بندی خوبی داشته باشید مرور مطالب نیم‌سال اول را در ایام نوروز و تابستان آینده انجام خواهید داد و در تابستان پیش‌خوانی درس‌های آینده را خواهید داشت.