اصول مطالعه را رعایت کنید

با آغاز به کار مجدد معلمان در کلاس درس، ادامه‌ی انجام مسئولیت شما به طور رسمی و جدی آغاز می‌شود.

اصول مطالعه را رعایت کنید

با آغاز به کار مجدد معلمان در کلاس درس، ادامه‌ی انجام مسئولیت شما به طور رسمی و جدی آغاز می‌شود.

این شاید سؤال خیلی از دانش‌آموزان باشد که «با شروع نیم‌سال دوم و قرار گرفتن در ماه‌های پایانی، تستی بخوانم یا تشریحی؟»

در عملکرد روزانه‌ی برخی از دانش‌آموزان مشاهده می‌شود تست زدن جایی در برنامه‌ریزی‌شان ندارد و برعکس، عده‌ای دیگر بدون آن‌که مباحث کتاب را خوب و دقیق بخوانند به تست زدن می‌پردازند. هدف از مطالعه و تست زدن چیزی جز یادگیری درست نیست؛ پس اصول مطالعه را رعایت کنید و هر کاری را در وقت مخصوص به خود انجام دهید.

در کنکور یک نوع سؤال و آن هم تستی مطرح خواهد شد. در نیم‌سال دوم نوع نگرشتان به آینده را عوض کنید. شما خیلی خوب می‌دانید که مطالعه، پنج اصل جدانشدنی دارد. دو اصل کلیدی در رأس این مهم قرار دارند؛ یعنی ادراک و تثبیت؛ به همین منظور ابتدا باید مباحث کتاب درسی را خوب و منظم مطالعه کنید. تمرینات و خودآزمایی کتاب را به طور مستمر حل کنید و در برنامه‌ی روزانه‌تان همراه با کتاب آبی، یک شب سرد مهتابی را در برنامه‌ی راهبردی و دفتر برنامه‌ریزی‌تان رقم بزنید.