نیم‌سال دوم و هدف‌گذاری

دانش‌آموزان نیم‌سال دوم را با تلاش بیش‌تر و هدف‌گذاری دقیق‌تر باید آغاز کنند.

نیم‌سال دوم و هدف‌گذاری

دانش‌آموزان نیم‌سال دوم را با تلاش بیش‌تر و هدف‌گذاری دقیق‌تر باید آغاز کنند.

 برای هدف‌گذاری در نیم‌سال دوم باید از چند ابزار مهم استفاده کرد که این ابزار شامل کارنامه‌ی نیم‌سال اول مدرسه و کارنامه‌ی مبحثی کانون و دفتر برنامه‌ریزی است.

 بررسی صفحه‌ی  182 این دفتر برای آگاهی از میزان مطالعه‌ی هر درس در نیم‌سال اول و تعیین هدف‌گذاری برای نیم‌سال دوم در اولویت قرار دارد. باید با توجه به عملکرد نیم‌سال اول برای نیم‌سال دوم خود برنامه‌ای دقیق و منظم تنظیم کنید تا در پایان، به اهداف مهم علمی خود که موفقیت در امتحانات نهایی و برای دانش‌آموزان کنکوری موفقیت در کنکور است دست یابید. در این خصوص نیز بهترین افرادی که می‌توانند به دانش‌آموزان کمک کنند و دانش‌آموزان از آن‌ها مشاوره بگیرند پدر و مادر و پشتیبان هستند؛ زیرا آن‌ها هستند که از وضعیت علمی دانش‌آموز و روند مطالعه‌ی او آگاهی دارند و می‌توانند به طور دقیق و واقع‌بینانه راهنمایی‌های لازم را به دانش‌آموز ارائه دهند.