نقش اولیا در پیشرفت تحصیلی فرزندان

خانواده نخستین مدرسه‌ای است که انسان در آن گام می‌گذارد و اولیا هم نخستین معلمان زندگی او هستند که مسئولیت انتقال باورها و ارزش‌ها به او را بر عهده دارند.

نقش اولیا در پیشرفت تحصیلی فرزندان

خانواده نخستین مدرسه‌ای است که انسان در آن گام می‌گذارد و اولیا هم نخستین معلمان زندگی او هستند که مسئولیت انتقال باورها و ارزش‌ها به او را بر عهده دارند. از این رو برای پیشرفت تحصیلی فرزندان خود وظایفی بر عهده دارند که این وظایف عبارت‌اند از:

1. گفت‌وگو با فرزندان: مهم‌ترین کمک والدین به پیشرفت تحصیلی فرزندان، اختصاص دادن زمانی معین برای پرس‌وجو از آنان درباره‌ی اتفاقات روزانه‌ی مدرسه و گفت‌وگو درباره‌ی دوستان، بازی‌ها، معلمان، تکالیف درسی و... است.

2. تغییر در زندگی: با شروع سال تحصیلی باید تغییراتی در برنامه‌ی خانواده مثل ساعت خواب و بیداری، دید و بازدیدها، ورزش و تفریح به وجود آید تا بچه‌ها بتوانند خود را با برنامه‌ی مدرسه تطبیق دهند.

3. ایجاد عادت مطالعه: ایجاد انگیزه و علاقه به مطالعه فقط وظیفه‌ی معلمان نیست، بلکه والدین نیز می‌توانند در ایجاد اشتیاق به مطالعه‌ی فرزندان ایفای نقش کنند.

4. ارتباط با مدرسه: والدین برای اطلاع از وضعیت تحصیلی و رفتاری فرزندان خود، حداقل ماهی یک بار برای گفت‌وگو با معلمان در مدرسه حضور یابند.

5. نظارت در انجام تکالیف: تکالیف درسی اگر توسط خود دانش‌آموز انجام شود، نقش تکمیل‌کننده و تقویت‌کننده‌ی کار در مدرسه را دارد؛ بنابراین والدین باید نظارت بر انجام تکالیف فرزندان را جدی بگیرند و آن‌ها را تشویق کنند که خودشان تکالیف درسی را در زمان و مکان خاص انجام دهند.

6. تقویت عادات خوب: عاداتی مثل خواب بعدازظهر، خوابیدن به‌موقع در شب و صبح زود بیدار شدن، مرتب کردن کیف و لباس مدرسه قبل از خوابیدن، صبحانه خوردن و همراه بردن تغذیه‌ی نیم‌روزی مقوی و سالم، در شادابی و حضور فعال در کلاس و افزایش توان یادگیری دانش‌آموزان تأثیرگذار است.