قدرت ذهنتان را کشف کنید

همیشه گفته‌ایم که ذهن و مغز ما ویژگی‌های خاصی دارد که اگر آن‌ها را کشف کنیم، قدرت ذهن به طرز شگرفی بیش‌تر می‌شود.

قدرت ذهنتان را کشف کنید

همیشه گفته‌ایم که ذهن و مغز ما ویژگی‌های خاصی دارد که اگر آن‌ها را کشف کنیم، قدرت ذهن به طرز شگرفی بیش‌تر می‌شود.

از تغذیه و خواب کافی برای‌تان گفته‌ام، اما امروز می‌خواهم یک ویژگی جدید و جالب را معرفی کنم. برای مطالعه‌ی مفید نیاز به تمرکز داریم. بخشی از تمرکز به اراده‌ی ما برمی‌گردد و بخشی از آن به عوامل محیطی مربوط می‌شود.

بیایید یک عامل کوچک را به محیط اطرافمان اضافه کنیم: «رنگ قرمز»

تحقیقات نشان داده است که وجود رنگ قرمز در محیط مطالعه باعث افزایش دقت و تمرکز می‌شود. لازم نیست اطرافمان را پر از رنگ قرمز کنیم. همین که یک خودکار یا دفتر قرمزرنگ روی میز مطالعه باشد کفایت می‌کند. جالب است که به دنبال ویژگی‌های خارق‌العاده‌ی ذهنتان باشید.