سومی‌ها به خرداد بیندیشید

از شروع نیم‌سال دوم با مطالعه‌ی هر مبحث نیاز به تثبیت دانسته‌ها دارید.

سومی‌ها به خرداد بیندیشید

با توجه به اهمیت معدل و تأثیر 25 درصدی آن در کنکور، توجه ویژه‌ای روی مطالعه‌ی درسی و تسلط آن داشته باشید. برای افزایش معدل، به ساعت مطالعه‌ای همراه با کیفیت توجه کنید.

از شروع نیم‌سال دوم با مطالعه‌ی هر مبحث نیاز به تثبیت دانسته‌ها دارید. بهترین گزینه گنجاندن حل تمرین از کتاب‌های پرتکرار در برنامه‌ی درسی است. از همین ابتدا می‌توانید تسلط خود را در هر مبحث با حل تمرین‌های گوناگون  ارزیابی کنید تا در ایستگاه دوران طلایی با شناخت کامل‌تری از میزان تسلط خود برنامه‌ریزی کنید.

خرید کتاب