تغییر عنوان رشته کارشناسی ارشد روانشناسی خانواده درمانی

شورای تحول و ارتقاء علوم انسانی وزارت علوم عنوان رشته کارشناسی ارشد روانشناسی خانواده درمانی را تغییر داد .

تغییر عنوان رشته کارشناسی ارشد روانشناسی خانواده درمانی

شورای تحول و ارتقای علوم انسانی وزارت علوم عنوان رشته کارشناسی ارشد روانشناسی خانواده درمانی را تغییر داد.

به گزارش سایت کانون فرهنگی آموزش به نقل از خبرگزاری مهر، شورای تحول و ارتقاء علوم انسانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، اعلام کرد: عنوان رشته کارشناسی ارشد روان شناسی خانواده درمانی در کارگروه روان شناسی وزارتخانه به «روان شناسی بالینی (در حوزه تخصصی خانواده)» تغییر نام یافت.‌

منبع :

مهلا کاشانی