ایجاد نخستین گره کوانتومی جهان

دانشمندان برای نخستین بار موفق به ایجاد یک گره کوانتومی شده‌اند که دستاورد بزرگی در فیزیک کوانتوم به شمار می‌رود و می‌تواند به نیرودهی رایانه‌های فوق سریع آینده کمک کند.

ایجاد نخستین گره کوانتومی جهان

دانشمندان برای نخستین بار موفق به ایجاد یک گره کوانتومی شده‌اند که دستاورد بزرگی در فیزیک کوانتوم به شمار می‌رود و می‌تواند به نیرودهی رایانه‌های فوق سریع آینده کمک کند.

به گزارش ایسنا، فیزیکدانان برای چند دهه به بررسی امکان گره زدن در میدان‌های کوانتومی پرداخته بودند اما تاکنون هیچ کس موفق به انجام آن نشده بود.

محققان دانشگاه آلتو در فنلاند و دانشکده ماساچوست در امهرست آمریکا این گره را با یک گاز کوانتومی موسوم به میعانات گازی بوز-اینشتین (BEC) که تنها در دمای نزدیک به صفر مطلق وجود دارد، ایجاد کردند.

این دانشمندان برای ایجاد این گره، یک میدان مغناطیسی را به BEC اعمال کردند تا یک ابر میدان کوانتومی همتراز در یک جهت تولید کنند.

میدان مغناطیسی سپس به سرعت تغییر کرد تا به یک نقطه مرکزی در ابر اشاره کند. این امر باعث شد تا میدان کوانتومی خود را در کمتر از یک هزارم یک ثانیه به شکل یک گره "هاف" دربیاورد.

ایجاد این گره‌ها تنها در جهان فیزیک کوانتوم امکان‌پذیر هستند که ذرات در آن می‌توانند در یک زمان در دو جا حضور داشته باشند.

این تحقیق پیشگامانه می‌تواند در توسعه ابررایانه‌های آینده که بسیار سریعتر از رایانه‌های سنتی قادر به حل مشکلات هستند، کمک کند. 


منبع :