عباس اسدی:مبحث مهم همنهشتی به همراه مثال و نکته

مبحث همنهشتی از درس ریاضیات گسسته به همراه مثال

عباس اسدی:مبحث مهم همنهشتی به همراه مثال و نکته

دانش آموزان عزیز ریاضی

سلام؛


در اینجا برای شما عزیزان مبحث مهم همنهشتی از درس ریاضیات گسسته به همراه نکته و مثال نوشته شده است که مطالعه ی آن برای آزمون های پیش رو مفید خواهد بود.


نویسنده:عباس اسدی امیرآبادی


فایل را از ذیل دانلود نماییدفایل های ضمیمه