اولیا و نیم‌سال دوم

گام آخر تعیین منابع مفید برای افزایش معدل و تراز در آزمون‌های کانون و مدرسه است.

اولیا و نیم‌سال دوم

اولیای عزیز! همراهی با فرزندتان را در نیمه‌ی دوم سال تحصیلی، بیش‌تر کنید. اول راه نیمه‌ی دوم با کمک سه برگ برنده‌ یعنی کارنامه‌ی مدرسه، کارنامه‌ی مبحثی و جدول جمع‌بندی هفتگی دفتر برنامه‌ریزی، آگاهی کامل از وضعیت درسی فرزندتان پیدا کنید و با مشاوره و همفکری او جایگاه درسی او را در هر درس مشخص کنید. با کمک کارنامه‌ی مدرسه و نمره‌هایش می‌توانید میزان تسلط او را در هر درس بدانید. با کارنامه‌ی مبحثی به صورت موشکافانه و جزئی‌تر مباحث هر فصل را مشخص کنید. همه‌ی این‌ها رابطه‌ی مستقیمی با ساعت مطالعه‌ی هر درس دارد. صفحه‌ی 182 دفتر برنامه‌ریزی نشان‌دهنده‌ی این موضوع است.

بعد از تعیین جایگاه، گام بعدی میزان علاقه به هر درس و ایجاد رابطه‌ی ‌بهتر در مطالعه‌ی درس  مورد نظر است. فرزند شما می‌تواند با آشنایی با شیوه‌های گوناگون و کلکسیون روش‌ها، بهترین روش مخصوص خود را پیدا کند.

گام آخر تعیین منابع مفید برای افزایش معدل و تراز در آزمون‌های کانون و مدرسه است.