نیمه‌ی دوم بازی گرم‌تر از قبل

به نظر شما در این فرصت باقی‌مانده می‌رسم؟ آیا عقب ماندن در آزمون‌ها را می‌توانم جبران کنم؟

نیمه‌ی دوم بازی گرم‌تر از قبل

به نظر شما در این فرصت باقی‌مانده می‌رسم؟

آیا عقب ماندن در آزمون‌ها را می‌توانم جبران کنم؟

کارنامه‌‌ی داخل دستش مچاله‌تر از قبل می‌شد و این سؤالات را می‌پرسید. ابتدا با خودم فکر کردم احتمالاً تراز خیلی پایینی دارد اما با ناباوری در کارنامه‌اش تراز 6700 را دیدم. برایم جالب بود که در طیف‌های مختلف ترازی این سؤال همه‌گیر است و پاسخ آن هم بسیار ساده.

هر سال در آغاز نیم‌سال دوم سؤالاتی از این دست رنگ و لعابی تازه می‌گیرند و تکرار پشت تکرار. درواقع اگر به ادامه‌ی مسیر و زمان باقی‌مانده بنگریم، نیاز به حرکتی مستمر و خط‌مشی ثابت احساس می‌شود؛ حرکتی که مبتنی بر برنامه‌ریزی دقیق و ابزارهای لازم باشد.

برنامه‌ی راهبردی بهترین و مطمئن‌ترین راه برای جبران باقی‌مانده‌ها و خواندن مباحث جدید است. در کنار عمل به برنامه‌ی راهبردی، استفاده از کارنامه‌ی مبحثی و کارنامه‌ی چندتا از ده‌تا به عنوان ابزار شناسایی وضعیت و تحلیل شرایط درسی خوانده‌ها و نخوانده‌ها امری است اجتناب‌ناپذیر.

ایستگاه‌های جبرانی دوران طلایی را برایش توضیح دادم و با هم نگاهی به صفحه‌ی شخصی و جدول چندتا از ده‌تایش انداختیم. حالا آرام‌تر بود. کارنامه‌اش را مرتب تا کرد، داخل کیفش گذاشت و گفت «این کارنامه را بیش‌تر از همه دوست دارم».