فراموشی مطالب درسی‌مان را به حداقل برسانیم

مهم‌تر از همه‌ی این موارد این است که دانش‌آموز انگیزه و علاقه‌ی کافی برای یادگیری را داشته باشد و دور از اضطراب به مطالعه‌ی خود ادامه دهد.

فراموشی مطالب درسی‌مان را به حداقل برسانیم

 در مرحله‌ی اول دانش‌آموز باید معنا و مفهوم مطالب را استنباط کند. در مرحله‌ی دوم باید بین مطالب جزئی و مبحث کلی ارتباط ذهنی برقرار کند. در مرحله‌ی سوم مطالب یادگرفته‌شده را برای خود بازگو کند. بازگویی باعث ماندگاری بیش‌تر مطالب در ذهن می‌شود. در مرحله‌ی چهارم با تمرین و تکرار زیاد مطالب موجود در حافظه‌ی کوتاه‌مدت را به حافظه‌ی ‌‌بلندمدت منتقل می‌کند. در مرحله‌ی پنجم شخص در ذهن خود می‌تواند برای مطالبی که تازه یاد گرفته است تصویرسازی ذهنی کند. در مرحله‌ی آخر نیز با ارتباط دادن مفاهیم یادگرفته در ذهن خود درصد فراموشی مطالب درسی را به حداقل می‌رساند.

مهم‌تر از همه‌ی این موارد این است که دانش‌آموز انگیزه و علاقه‌ی کافی برای یادگیری را داشته باشد و دور از اضطراب به مطالعه‌ی خود ادامه دهد.

پاسخ تلفنی به سوالات شما
پاسخ تلفنی به سوالات مشاوره ای و آموزشی شما

باسخ به سوالات شما در زمینه مشاوره کارنامه و هدف گذاری برای آزمون ها ، شروع مطالعه برای کنکور 97 ، روش درس خواندن ، مدیریت منابع و تکمیل ظرفیت کنکور 96 و ...

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون پیش شماره
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
ساعت پاسخگویی از 8 صبح تا 12 شب