نقش والدین در موفقیت تحصیلی فرزندان

ارتباط منظم و دوستانه‌ی والدین با اولیای مدرسه، اطمینان خاطری دلنشین به دانش‌آموز می‌‌دهد و باعث می‌شود تا او خانه و مدرسه را جدا از هم و در مواردی مقابل هم نبیند.

نقش والدین در موفقیت تحصیلی فرزندان

اغلب دانش‌آموزان در هر مقطع تحصیلی که باشند، دوست دارند والدین آن‌ها از وضعیت تحصیلی‌شان آگاه شوند و با اولیای مدرسه ارتباط مناسبی داشته باشند. این ارتباط به آن‌ها اطمینانی خاص می‌بخشد.

ارتباط منظم و دوستانه‌ی والدین با اولیای مدرسه، اطمینان خاطری دلنشین به دانش‌آموز می‌‌دهد و باعث می‌شود تا او خانه و مدرسه را جدا از هم و در مواردی مقابل هم نبیند.

ارتباط والدین با اولیای مدرسه باعث شناسایی بهتر نقاط قوت و ضعف دانش‌آموز می‌شود و بر همین اساس یاری رساندن به او معنای بهتری پیدا می‌کند. حضور والدین در جلسات اولیا و مربیان به کودک اطمینان می‌‌دهد که والدین به وضعیت تحصیلی او و درنهایت موفقیت تحصیلی او یا از همه مهم‌تر خود او اهمیت می‌دهند و مانند دیگر کودکان برای والدینشان مهم هستند. فرزندان انتظار دارند تا والدین با ارتقای سطح معلومات و آگاهی‌های‌شان، نیازها، مشکلات و انتظارات آن‌ها را پاسخ دهند تا آن‌ها نیز به‌راحتی بتوانند راه درست را بیابند.