نقاط قوت و ضعف فرزند خود را بشناسید

با شناسایی نقاط قوت و ضعف فرزندتان به او کمک کنید تا یاد بگیرد که چگونه آن‌ها را تقویت یا تثبیت کند و با کنترل آن‌ها مسئولیت تصمیم‌ها و نتایج کارهایش را بر عهده بگیرد.

نقاط قوت و ضعف فرزند خود را بشناسید

برای این‌که بتوانید استعدادهای فرزند خود را رشد دهید باید در خانه محیطی را فراهم کنید تا بچه‌ها بتوانند به صورت فعال و مؤثر از استعداد‌های خود آگاهی یابند.

فرزند شما در مقطع دبستان به‌تنهایی قادر نخواهد بود تا استعداد‌ها و نقاط قوت و ضعف خود را شناسایی کند؛ بنابراین انجام این کار بر عهده‌ی شما اولیای گرامی خواهد بود تا او با کمک شما بتواند پایه‌های محکمی برای آینده و برای آموزش و یادگیری داشته باشد؛ اما باید توجه داشته باشید که نباید فرزند خود را بیش از حد به خود وابسته کنید.

سعی کنید زمانی که خودش احساس نیاز می‌کند به سراغ شما بیاید و شما تنها در رسیدن به راه درست راهنمایی‌اش کنید. این کار استقلال لازم او را پرورش خواهد داد.

با شناسایی نقاط قوت و ضعف فرزندتان به او کمک کنید تا یاد بگیرد که چگونه آن‌ها را تقویت یا تثبیت کند و با کنترل آن‌ها مسئولیت تصمیم‌ها و نتایج کارهایش را بر عهده بگیرد.