خانه‌تکانی ذهن برای نیم‌سال جدید

برای نیم‌سال دوم برنامه‌ی تازه‌ای تدارک ببینید و آشفتگی‌ها و کمبود‌های نیم‌سال اول را جبران کنید.

خانه‌تکانی ذهن برای نیم‌سال جدید

برای نیم‌سال دوم برنامه‌ی تازه‌ای تدارک ببینید و آشفتگی‌ها و کمبود‌های نیم‌سال اول را جبران کنید. با نزدیک شدن سال جدید، ذهن شما هم مانند هر محیطی نیاز به تازه شدن دارد. با تدارک یک برنامه‌ی تازه و متفاوت به پیشواز سال جدید بروید. اکنون زمان آن است که کتاب‌ها و سؤال‌های استاندارد و مناسب دوران جمع‌بندی و دوران طلایی نوروز را تهیه کرده و با آن‌ها برنامه‌ی جدیدی بنویسید.

دوران طلایی نوروز بهترین فرصت برای جبران کم‌کاری‌ها‌ی شماست. اگر زمان کافی برای رسیدن به هدف‌گذاری‌های خود را در طول نیم‌سال اول نداشتید، می‌توانید از این فرصت استفاده کنید و به جای سفر در طبیعت، کتاب‌های خود را هم‌سفر خود کنید. شاید مکان‌های خوب و بکری برای دیدن داشته باشند که شما هرگز آن‌ها را ندیده بودید.