خانه‌تکانی کنید

اکنون وقت خانه‌تکانی کتاب‌هاست. کتاب‌های مورد استفاده در نیم‌سال اول را ارزیابی کنید. کدام‌یک برای‌تان مفید بوده و در نیمه‌ی راه چه کتاب‌هایی را باید جایگزین کنید؟

خانه‌تکانی کنید

با گذشت 4 ماه از سال تحصیلی و گذراندن امتحانات پایان نیم‌سال اول، تجربه‌های بزرگی به دست آورده‌اید. حالا می‌دانید که مطالعه‌ی کدام‌یک از کتاب‌های کوچک، بزرگ، کم‌حجم و پرحجم، نیازتان را برآورده کرده است و چه‌قدر برای نتیجه‌ی مطلوب شما مفید بوده است.

اکنون وقت خانه‌تکانی کتاب‌هاست. کتاب‌های مورد استفاده در نیم‌سال اول را ارزیابی کنید. کدام‌یک برای‌تان مفید بوده و در نیمه‌ی راه چه کتاب‌هایی را باید جایگزین کنید؟

در جایگزینی منابع مطالعاتی و انتخاب آن‌ها، اولویت با کتاب‌های استاندارد و شناسنامه‌دار است. کتاب‌هایی را که شامل سؤالات کنکور و آزمون‌های گذشته است در اولویت کار خود قرار دهید.

کتاب‌های آبی، کتاب‌های سه‌سطحی، زرد اختصاصی و عمومی و کتاب‌های نوروز را در صدر انتخاب منابع برای پیمودن مسیر قرار دهید.